kosten

Met regelmaat wordt de vraag gesteld: "wat gaat mij dit precies kosten". Het antwoord daarop is niet altijd even bevredigend. Simpelweg omdat in de meeste gevallen het noemen of voorspellen van een exact en vastgesteld bedrag niet aan de orde is aangezien dit afhankelijk is van veel (onzekere) factoren zoals o.a. de aard van de zaak, de omvang van het geschil, de mate van (emotionele) complexiteit etc. Allereerst wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (www.raadvoorrechtsbijstand.nl), ook wel bekend als "toevoeging". Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, is mijn uurtarief van ad € 190,00 (ex BTW) van toepassing. In voorkomend geval is er ruimte om aan de hand van uw financiële situatie naar de mogelijkheden te kijken. Naast het uurtarief of in geval van een toevoeging, de betalen (eenmalige) eigen bijdrage, worden voor u betaalde kosten zoals griffierechten, deurwaarderskosten en kosten voor aangevraagde uittreksels, de zogeheten verschotten, aan u doorberekend.