Familierecht

Personen- en familierecht is een verzamelnaam voor heel veel onderwerpen en juridische kwesties waar u mee te maken kunt krijgen. U kunt bij mij o.a. terecht voor juridische bijstand, advies en procesvertegenwoordiging bij:
- echtscheidingen;
- beëindiging samenleving;
- berekenen, vaststellen en wijzigen partner- en kinderalimentatie;
- opstellen ouderschapsplan;
- opstellen echtscheidingsconvenant;
- omgangsregelingen;
- gezagskwesties;
- curatele, bewind en mentorschap;
- vaststelling en ontkenning vaderschap;
- hoger beroep;
- advies en begeleiding op de achtergrond als u zelf al in een mediationtraject zit;
- als advocaat in een 4-gesprek met als doel en insteek er met elkaar uit te komen.