mediation

Naast advocaat ben ik (scheidings)mediator. In die hoedanigheid sta ik u beiden als (scheidings)mediator bij en begeleid ik het proces waarlangs de tussen u maakte afspraken tot stand komen. Communicatie, althans het verbeteren daarvan, is daarbij vaak het sleutelwoord. Uiteraard ontvangt u alle juridisch relevante informatie met het oog op de echtscheiding, zoals kinder- en/of partneralimentatie, omgangsregeling/ouderschapsplan, verdeling gemeenschap, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, de (eigen) woning en pensioenrechten. De meerwaarde van mediation is dat u zelf samen de regie heeft over de te maken afspraken. Er kan er echt maatwerk geleverd worden waarbij getracht wordt met alle belangen rekening te houden en waarin er ook veel ruimte en aandacht is voor de positie van de kinderen. Ouderschap blijft immers, ook na de scheiding!