werkwijze

Het eerste contact vindt doorgaans telefonisch plaats. Aan de hand van de vragen wordt meestal vrij snel duidelijk wat er speelt en welke mogelijkheden er zijn. Omdat ik van mening ben dat het belangrijk is dat er een "klik" is tussen advocaat/mediator en de cliënt bied ik de mogelijkheid voor een -vrijblijvend- kennismakingsgesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt vervolgens de verdere gang van zaken besproken en komt -al dan niet- de opdracht tot stand. Indien sprake is van een echtscheiding zal ook de mogelijkheid van mediation besproken worden.